Tel: 076-5212512

PEPP Breda

DE PRAKTIJK VOOR EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE HULP

 Voor wie is ?

is een praktijk die hulp biedt aan volwassenen die vastlopen in het dagelijks leven en zelf niet meer weten hoe ze tot een oplossing kunnen komen. De psychologen van zoeken samen met jou naar mogelijkheden om je problemen weer het hoofd te kunnen bieden.

 Werkwijze

Wanneer je bent aangemeld bij volgt zo spoedig mogelijk een intakegesprek. De intake is bedoeld om de klacht(en) te inventariseren en om samen een doel vast te stellen waaraan je wilt gaan werken. Behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken en/of gesprekken met een partner of andere familieleden wanneer hieraan behoefte is.

Waar kan bij helpen? Ons aanbod:

Volwassenen

 Volwassenen

Individuele therapie.

Na de intake start de behandeling. De aanpak tijdens de behandeling is, waar mogelijk, kortdurend en oplossingsgericht. Aangezien ieder een eigen en persoonlijke hulpvraagt heeft, zijn de aanpak en duur van het behandeltraject verschillend.

Relatie -en gezinstherapie.

Binnen relaties, huwelijken, gezinnen en families kan sprake zijn van onenigheid en verstoorde verhoudingen. Deze situatie kan voor betrokkenen zo bezwaarlijk zijn dat er psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan. Om te begrijpen hoe de problemen zijn ontstaan en in stand worden gehouden, is het vaak van groot belang om met beide partners, het voltallige gezin, de school of andere hulpverleners in gesprek te gaan.

Jongeren

 Jongeren

Individuele therapie.

Na de intake start de behandeling. De aanpak tijdens de behandeling is, waar mogelijk, kortdurend en oplossingsgericht. Uitgaande van de klachten en problemen, maar ook naar aanleiding van de hulpvraag van de client, zal de aanpak en duur voor iedereen verschillend zijn. Indien het zinvol is om ook ouders en andere opvoeders bij de behandeling te betrekken is dit ook mogelijk.

Gezinstherapie.

Ouders hebben een hulpvraag betreffende hun kind in relatie tot hun gezin. PEPP kan in dit geval systeemtherapie voorstellen om te begrijpen hoe de problemen zijn ontstaan en hoe ze in stand worden gehouden. Ouders en verzorgers zijn daarnaast ook belangrijk en soms zelfs noodzakelijk om verbetering te kunnen bewerkstelligen in de problematiek van de jongeren.

Let op. Wij hebben geen contracten bij de gemeenten voor jongeren onder de 18 jaar. Behandeling is op eigen kosten, u kunt voor verdere informatie contact zoeken met onze praktijk. 

 

 

 Dienstverlening

Actuele Wachttijd.

Wij streven er altijd naar om u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van onze professionele begeleiding. Het kan voorkomen dat wij u niet onmiddellijk kunnen helpen. Hiernaast ziet u onze actuele wachttijd in weken.

 

 Wie werken er bij ?


GZ-Psycholoog
Systeemtherapeut
Seksuoloog
EMDR Practitioner


Klinisch Psycholoog
Psychotherapeut
EMDR Practioner


GZ-Psycholoog
EMDR ASPIRANT LID


GZ-Psycholoog


GZ-Psycholoog


Gz-Psycholoog
EMDR aspirant lid


Gz-Psycholoog

  is natuurlijk ook aangesloten bij de juiste zorgverzekeraars!

Logo CZ
Logo Zilveren Kruis
Logo OHRA
Logo VGZ

 Neem contact op met Breda

Wij vragen u om uw gegevens hieronder in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op! U kunt er van uit gaan dat deze informatie strikt vertrouwelijk wordt gebruikt.

Om de aanmelding compleet te maken is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Na aanmelding volgt een intakegesprek waarbij de psycholoog een inschatting maakt van de problematiek en het aantal te verwachten gesprekken. Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp binnen de Generalistisch Basis GGZ.

Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of wanneer u de afspraak niet nakomt, dient u de zitting zelf te betalen. Het tarief bedraagt €60,-. Een afspraak afzeggen kan altijd via het antwoordapparaat of per e-mail. De praktijk heeft met het merendeel van de verzekeraars contracten, wat betekent dat u in veel gevallen geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Hulp in de basisggz valt wel onder het verplichte eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Indien er geen contract is met uw zorgverzekeraar dan worden de kosten rechtstreeks aan u als client gedeclareerd. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. Onverzekerde zorg, zoals aanpassingsstoornis, werk- en relatietherapie worden eveneens rechtstreeks aan de client gedeclareerd.

U kunt natuurlijk ook bellen:

Hier leest u onze praktijkvoorwaarden:

Aanmeldformulier Website

Let op!

3 + 1 =